Національна академія Служби Безпеки України logo

Національна
академія
Служби Безпеки
України

Національна академія
Служби Безпеки України

Спеціальності

У 2021 році прийом до аспірантури та докторантури Академії СБУ здійснюватиметься на конкурсній основі:

1) на третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями (освітніми програмами), денною та заочною формами здобуття освіти в межах ліцензованого обсягу:

  • 081 «Право» (право), ліцензований обсяг 30 осіб;
  • 251 «Державна безпека» (державна безпека), ліцензований обсяг 30 осіб;
  • 035 «Філологія» (філологія), ліцензований обсяг 5 осіб;

 

2) на науковий рівень вищої освіти для здобуття ступеня доктора наук за спеціальностями 081 «Право», 251 «Державна безпека».

 

УВАГА! Детальна інформація щодо прийому до аспірантури та докторантури НА СБ України в Правилах прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2021 році (додаток 7 до п. 2.3 розділу ІІ Правил прийому до НА СБУ у 2021 році.