Національна академія Служби Безпеки України logo

Національна
академія
Служби Безпеки
України

Національна академія
Служби Безпеки України

Спеціальності

У 2022 році Академія оголошує конкурсні пропозиції для прийому вступників:

1) на третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями (освітніми програмами), денною та заочною формами здобуття освіти в межах ліцензованого обсягу:

  • 081 “Право” (право), ліцензований обсяг 30 осіб;
  • 251 “Державна безпека” (державна безпека), ліцензований обсяг 30 осіб;
  • 035 “Філологія” (філологія), ліцензований обсяг 5 осіб;

2) на науковий рівень вищої освіти для здобуття ступеня доктора наук за спеціальностями 081 “Право”, 251 “Державна безпека”.

Більше інформації у Додатку 7 до Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2022 році (пункт 2.3 розділу ІІ)