Національна академія Служби Безпеки України logo

Національна
академія
Служби Безпеки
України

Національна академія
Служби Безпеки України

Освітня діяльність
Впровадження міжнародного досвіду
Ліцензії та сертифікати про акредитацію
Гендерна політика
Угоди про співробітництво
Організація освітнього процесу

Впровадження міжнародного досвіду

Служба безпеки України розбудовує співпрацю із правоохоронними органами та спецслужбами іноземних країн, провідними міжнародними організаціями.

У межах цієї взаємодії Національна академія СБУ також бере активну участь у проєктах міжнародних партнерів СБУ. Основна мета вивчення та імплементація досвіду європейських країн та країн-членів НАТО в підготовці співробітників сектору безпеки за напрямами:

 • контррозвідка;
 • боротьба з тероризмом;
 • прикладна лінгвістика, перекладознавство;
 • гендерна політика;
 • лідерство;
 • комунікація зі ЗМІ та громадськістю.

Викладачі та науковці Академії проходять навчання й стажування на базі партнерських спецслужб та іноземних закладів вищої освіти, а також беруть участь у тренінгах і семінарах за участі фахівців Консультативної місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки, Представництва НАТО в Україні, Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Міжнародне співробітництво Академії СБУ зі спецслужбами країн ЄС і НАТО вже має реальні результати:

 • щороку проводиться семінар із підвищення кваліфікації фахівців, які працюють з інформацією НАТО з обмеженим доступом у межах заходів співпраці Україна НАТО;
 • у 2014 році успішно впроваджено медико-тактичну підготовку співробітників та курсантів за стандартами НАТО;
 • у 2016 році відкрито перший курс зі стратегічних комунікацій для співробітників СБУ за участі керівника Центру інформації та документації НАТО Наталії Немилівської;
 • у 2016 році керівник Офісу НАТО Тодд Браун та керівництво СБУ розпочали цикл навчальних курсів для співробітників української спецслужби з реформування служб безпеки, організованих Міжнародним секретаріатом НАТО;
 • в освітній процес упроваджено нові навчальні дисципліни, зокрема «Стратегічні комунікації для фахівців СБУ», спецкурси з питань запобігання та протидії корупції для працівників сектору безпеки і оборони, гендерної тематики.

Також представники КМЄС проводили для курсантів Академії майстер-класи щодо реформування цивільного сектору безпеки України, свободи слова та довіри до спецслужб.

 

Реформування Служби безпеки України має на меті створення динамічної, сучасної та ефективної спецслужби. Одним із пріоритетних завдань Служби, безперечно, залишається захист прав і свобод людини і громадянина нашої держави.

У контексті орієнтації діяльності СБУ на європейські цінності в частині дотримання прав людини, Національна академія Служби безпеки України переопрацювала навчальні матеріали та запровадила нові дисципліни для майбутніх співробітників СБУ.

У 2016-2017 роках співробітники Академії також виступали тренерами на навчальних тренінгах із прав людини, які відбулися під егідою КМЄС на базі УСБУ у Львівській, Харківській та Одеській областях для співробітників регіональних органів Служби.

Результатом співпраці викладачів НА СБУ з оперативними підрозділами та міжнародними партнерами стало введення в навчальні програми для курсантів, слухачів і студентів розширеної тематики з дотримання прав людини в діяльності спецслужб.

За сприяння Уряду Швейцарії протягом 2018-2019 років авторський колектив Академії спільно із громадською організацією «Експертний центр з прав людини» працював над написанням навчального посібника «Стандарти забезпечення прав людини у діяльності Служби безпеки України». Матеріали видання вже впроваджено в освітній процес.

 

Із 2016 року курсантам Академії СБУ викладається навчальна дисципліна «Демократичний цивільний контроль за сектором безпеки України». Лекції на цю тему читаються і слухачам, які проходять перепідготовку та підвищення кваліфікації. Навчальна база дисципліни включає матеріали та рекомендації представників КМЄС та співробітників регіональних підрозділів СБУ.

Протягом 2018-2019 років у межах спільного навчально-консультативного проєкту КМЄС з СБУ представники Академії проводили тренінги з розбудови доброчесності для оперативних співробітників на базі регіональних управлінь Служби безпеки. Значну увагу лектори приділяли питанню демократичного контролю за спецслужбами.