Національна академія Служби Безпеки України logo

Національна
академія
Служби Безпеки
України

Національна академія
Служби Безпеки України

Навігація
Новини про Академію
Фотогалерея
Відеогалерея

Як скласти іспит із фізичної підготовленості при вступі до Академії СБУ: покрокова інструкція (відео)

14:06, 01 червня 2021

Іспит із фізичної підготовленості – один із обов’язкових елементів професійного відбору кандидатів на навчання до Національної академії СБУ.

За словами курсантів, саме це вступне випробування викликає найбільше хвилювань і занепокоєння. Ми підготували відеогайд за участі професійних спортсменів – членів збірної команди України, де розповідається про умови виконання вправ та критерії оцінювання.

Іспит із фізичної підготовленості складають під час вступної кампанії безпосередньо в Академії. До нього допускаються абітурієнти, яких попередньо вивчили та направили співробітники регіональних підрозділів та органів Служби безпеки України.

Умови та порядок оцінювання

Вступні випробування проходять на відкритому повітрі впродовж одного дня. На виконання дається лише одна спроба. Перед здачею нормативів абітурієнти проходять медичний огляд та інструктаж із техніки безпеки.

Рівень фізичної підготовленості вступників вимірюється за трьома вправами:

  • для хлопців – біг на 100 м, підтягування на перекладині, біг на 3000 м;
  • для дівчат – біг на 100 м, комплексна силова вправа, біг на 1000 м.

Вправа 1: біг на 100 метрів

Вправа виконується з високого старту. У забігу можуть брати участь двоє виконавців. За командою «На старт!» абітурієнт підходить до лінії старту, встановлює опорну ногу біля лінії старту, другу – на півкроку ззаду. Ступні ніг повинні бути паралельні, тулуб прямий, руки опущені донизу.

За командою «Увага!» виконавець робить нахил вперед, центр маси тіла переміщує на опорну ногу. Руку, протилежну цій нозі, подає ледь вперед. Другу руку, зігнуту в ліктьовому суглобі, відводить назад.

За командою «Руш!» виконавець починає бігти.

Фініш у бігу на 100 м фіксується, коли тулуб виконавця перетинає умовну вертикальну площину, яка проведена від ближнього краю лінії фінішу. Тому не варто уповільнюватися перед фінішем, навпаки – перетинайте лінію з максимальною швидкістю.

Критерії оцінювання вправи:

Час виконання вправи вимірюється з точністю до 1/10 секунди та округлюється за математичним принципом (наприклад, результат «15,16» округлюється до «15,2», результат «15,14» округлюється до «15,1»).

Хлопці

Дівчата

Відмінно – 14,6 с

Добре – 15,0 с

Задовільно – 15,8 с

Незадовільно  > 15,8 с

Відмінно – 16,8 с

Добре – 17,2 с

Задовільно – 18,0 с

Незадовільно  > 18,0 с

Вправа 2: для хлопців – підтягування на перекладині, для дівчат – комплексна силова вправа

Підтягування на перекладині

Вихідне положення – вис на перекладині на прямих руках, хват зверху долонями вперед, руки на ширині плечей, ноги разом або схрещені.

Після команди «Можна!» виконавець, згинаючи руки, піднімає тіло одним рухом так, щоб підборіддя було вище перекладини, потім повертає тіло у вихідне положення і фіксує його на 1-2 с.

Рахунок оголошується після фіксації вихідного положення і є дозволом на продовження виконання вправи.

Спроба не зараховується, якщо абітурієнт:

- згинає або розгинає руки не повністю;

- почергово, виконує підтягування з неправильного вихідного положення;

- під час руху вгору використовує допоміжні рухи ногами, тулубом

- тримає ноги розведеними або зігнутими.

Якщо вступник зірвався з перекладини, то з дозволу екзаменатора він може продовжити виконання вправи, але не більше одного разу.

Вправа вважається завершеною, якщо виконавець не може більше робити безпомилкові повторення або після дострокового припинення виконання вправи, оголошеного екзаменатором. Наприклад, якщо абітурієнт вже виконав норматив на оцінку «відмінно».

Критерії оцінювання вправи:

Відмінно – 11 разів, Добре – 9, Задовільно – 7, Незадовільно – менше 7.

Комплексна силова вправа

Комплексна силова вправа складається з двох частин: перша – згинання й розгинання тулуба, друга – згинання та розгинання рук в упорі лежачи.

Вправа виконується впродовж однієї хвилини без перерви. На виконання кожної з частин вправи відводиться 30 секунд.

Вихідне положення – лежачи на спині, руки за головою, ноги прямо, п’ятки зведені та зафіксовані.

Після команди «Можна!» перші 30 секунд дівчина виконує максимально можливу кількість підйомів тулуба з торканням руками пальців ніг. При поверненні у вихідне положення лопатки обов’язково мають торкатися поверхні. Дозволяється незначне згинання ніг.

Через 30 секунд лунає команда «Час». Абітурієнтка повертається в упор лежачи і без паузи розпочинає згинання та розгинання рук. Руки прямі на ширині плечей кистями вперед, тулуб і ноги утворюють пряму лінію. При згинанні рук необхідно торкатися грудьми опори або так, щоб кут згинання рук у ліктьовому суглобі був 90°.

Спроба не зараховується, якщо виконавиця:

- згинає тіло чи прогинається;

- торкається опори стегнами або колінами, розводить ноги;

- торкається опори одночасно грудьми, животом і ногами;

- розгинає руки почергово або розгинає і згинає руки з неповною амплітудою.

Команда «Стій!» означає, що вправа завершена.

Критерії оцінювання вправи:

Результатом виконання вправи є загальна кількість нахилів уперед та згинань і розгинань рук в упорі лежачи за 1 хв.

Відмінно – 30 разів, Добре – 28 разів, Задовільно – 26 разів, Незадовільно – менше 26 разів.

Вправа 3: для хлопців – біг на 3000 м, для дівчат – біг на 1000 м

Біг на 1 000 та 3 000 м проводиться у груповому забігу. Кандидати одягають номери. За командою «На старт!» вони підходять до лінії старту та займають положення високого старту. За командою «Руш!» починають біг.

Після завершення кожного кола дистанції екзаменатор оголошує номер та кількість кіл, яка залишилась до фінішу.

Критерії оцінювання вправи:

Час подолання дистанції вимірюється з точністю до секунди.

Хлопці  3000 м

Дівчата 1000 м

Відмінно – 13,0 хв

Добре – 13 хв 20 с

Задовільно – 14,0 хв

Незадовільно > 14,0 хв

Відмінно – 4 хв 30 с

Добре – 4 хв 45 с

Задовільно – 5 хв 15 с

Незадовільно > 5 хв 15 с

Загальна оцінка рівня фізичної підготовленості вступника складається з оцінок, отриманих ним за виконання всіх трьох вправ. Іспит з фізичної підготовки вважається складеним, якщо за кожну з трьох вправ абітурієнт отримав «відмінно», «добре» або «задовільно». Тобто, якщо кандидат хоч один із нормативів виконав на оцінку «незадовільно» – він припиняє участь у конкурсному відборі.  

Оцінювання рівня фізичної підготовленості вступників Академія проводить відповідно до Інструкції з організації фізичної та вогневої підготовки в Службі безпеки України, затвердженої наказом Служби безпеки України від 06 липня 2010 року № 369.