Національна академія Служби Безпеки України logo

Національна
академія
Служби Безпеки
України

Національна академія
Служби Безпеки України

Мережева Академія CISCO
Мета та завдання Академії
Освітні курси та навчальні програми

Мета та завдання Академії

Стрімкий розвиток інформаційних технологій, інформатизація суспільства та країни в цілому створюють нові виклики й загрози інформаційній безпеці держави.

Українські правоохоронні органи та спецслужби, як ніколи, зацікавлені у фахівцях з інформаційних технологій і кібербезпеки.

У Службі безпеки України була розроблена Концепція впровадження системи професійної сертифікації кадрів і системи менеджменту інформаційної безпеки задля підвищення професійного рівня своїх фахівців та підготовки молодих спеціалістів у цій сфері.

Відповідно до Концепції на базі Академії буде створено Центр професійної сертифікації кадрів СБУ. Першим етапом імплементації міжнародних стандартів з інформаційної безпеки в діяльність СБУ визначено відкриття Мережевої академії CISCO НА СБУ.

Академічні програми CISCO є одними з найглибше розроблених освітніх навчальних програм у галузі ІТ технологій та їхньої безпеки. Сертифіковані фахівці академій забезпечують захист критичних інфраструктур та інформаційних потоків даних від різного класу загроз у кіберпросторі.

Академія CISCO НА СБУ розпочала роботу у листопаді 2020 року. Уже проходять підготовку перші інструктори Мережевої академії CISCO НА СБУ за напрямами: сертифікований спеціаліст з мереж, інфраструктура, а також із курсу для майбутніх аналітиків з кібербезпеки Cyber Ops.

Навчальні курси підходять для різних аудиторій – від початкового до професійного рівнів. У Мережевій академії CISCO НА СБУ зможуть навчатися співробітники Служби безпеки України, студенти й курсанти закладу, а також представники інших закладів, установ та організацій на договірній основі.