БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ - БЕЗПЕКА НАРОДУ

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук

Національна академія Служби безпеки України (далі – Академія) відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261, Положення про підготовку науково-педагогічних  і наукових кадрів Служби безпеки України, затвердженого наказом Служби безпеки України  від 09.10.2006  № 674, на підставі Правил прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2019 році (додаток 8 до п. 2.3 розділу ІІ Правил прийому до НА СБУ у 2019 році) оголошує конкурсний прийом у 2019 році до аспірантури з відривом від виконання службових обов`язків (очна форма навчання) та без відриву від виконання службових обов`язків (заочна форма навчання) – за кошти фізичних та юридичних осіб.

 

Прийом здійснюватиметься на конкурсній основі за такими науковими спеціальностями:

 • 08 Право, 081 Право (спеціалізації: забезпечення державної безпеки України; кадри органів та військ державної безпеки; адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право; кримінальне право та кримінологія; кримінальний процес та криміналістика; оперативно-розшукова діяльність, судова експертиза);
 • 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону, 251 Державна безпека (спеціалізація – забезпечення державної безпеки України);
 • 03 Гуманітарні науки, 035 Філологія.

 

Вступники до аспірантури подають у швидкозшивачі такі документи:

 • мотивований, власноруч написаний військовослужбовцем Служби безпеки України рапорт або заява працівника на ім’я керівника підрозділу, органу, закладу, установи Служби безпеки України щодо вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, в якому відображається факт ознайомлення з Правилами прийому;
 • біографічна довідка вступника, надана підрозділом кадрового забезпечення за місцем служби (роботи);
 • службова характеристика вступника та витяг із рішення ради (атестаційної комісії) підрозділу, органу, закладу, установи Служби безпеки України з рекомендацією до вступу до аспірантури;
 • анкета та автобіографія;
 • завірена (-і) ксерокопія (-ї) документа (-ів) про освіту;
 • висновок за результатами проведеного медичного огляду (для цивільних осіб – довідка ф. 086у);
 • реферат-презентацію дослідницьких пропозицій чи досягнень з тематики майбутнього дисертаційного дослідження за обраною спеціальністю (спеціалізацією), обсягом до одного авторського аркуша (22 сторінки друкованого тексту за умови наявності приблизно 1800 знаків на сторінці);
 • узагальнююча довідка про відповідність кандидата на навчання вимогам цих Правил (за наявності у кандидата допуску до державної таємниці також зазначається форма допуску та номер наказу, яким він наданий);
 • копія довідки про допуск до державної таємниці (форма 14), завірена режимно-секретним підрозділом з місця служби.

Матеріали навчальних справ вступників, стосовно яких прийнято рішення про направлення на навчання до аспірантури, підрозділи кадрового забезпечення, за місцем служби, надсилають на адресу Академії.

 

Документи кандидатів на вступ надсилаються до Академії підрозділом кадрового забезпечення відповідного органу СБУ до 30 липня 2019 року.

 

Рішення про допуск до участі в конкурсному відборі до аспірантури виноситься Приймальною комісією Академії за результатами розгляду поданих вступником реферату, письмового висновку передбачуваного наукового керівника і керівника кафедри (лабораторії, центру).

 

Орієнтовний початок вступних іспитів - з 15 серпня 2019 року.

 

Вступники до аспірантури складають вступні іспити:

 • зі спеціальності (в обсязі навчальної програми магістра), яка відповідає обраній ними науковій спеціальності;
 • з філософії;
 • однієї з іноземних мов на вибір (англійської, німецької, іспанської, італійської, французької) – в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, затверджених Міністерством освіти і науки України. Іспит з іншої іноземної мови складається за рішенням вченої ради Академії у разі, коли знання цієї мови необхідне для роботи над дисертацією.

Контактна особа: завідувач аспірантури, докторантури відділу аспірантури і докторантури  Пономаренко Анна Юріївна, телефони: роб. (044) 527-74-92, (044) 527-74-82, моб. 098-009-19-94.

Приймальна комісія: (044) 527-76-96.

Адреса Національної академії СБУ: 03066  м. Київ, вул. М.Максимовича, 22.

 

УВАГА! Детальна інформація щодо вступу в аспірантуру  та докторантуру НА СБ України викладена в Правилах прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2019 році (додаток 8 до п. 2.3 розділу ІІ Правил прийому до НА СБУ у 2019 році), які висвітлені на сайті НА СБ України (academy.ssu.gov.ua) в розділі «АБІТУРІЄНТУ».

◄ Повернутись

Контакти

Приймальня:

+38 (044) 257-30-35

Факс:

+38 (044) 257-30-35

Електронна пошта

academy@ssu.gov.ua