БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ - БЕЗПЕКА НАРОДУ

ФАХОВІ ВИДАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ, СУСПІЛЬСТВА, ДЕРЖАВИ
 
Нормативно-правова база
 
 1.  

Закон України «Про освіту»

 1.  

Закон України «Про вищу освіту»

 1.  

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

 1.  

Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»

 1.  

Закон України «Про видавничу справу»

 1.  

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про видавничу справу»

 1.  

Закон України «Про інформацію»

 1.  

Закон України «Про обов’язковий примірник документів»

 1.  

Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»

 1.  

Закон України «Про засади державної мовної політики»

 1.  

Закон України «Про захист суспільної моралі»

 1.  

Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»

 1.  

Закон України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні»

 1.  

Закон України «Про авторське право і суміжні права»

 1.  

Закон України «Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право»

 1.  

Закон України «Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризького акта від 24 липня 1971 року, зміненого 2 жовтня 1979 року)»

 1.  

Указ Президента України від 22.01.1996 № 73/96 «Про видання збірників актів законодавства України»

 1.  

Указ Президента України від 10.06.1997 № 503/97 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності»

 1.  

Указ Президента України від 19.06.2013 № 336/2013 «Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні»

 1.  

Розпорядження Президента України від 04.01.2003 № 1/2003-рп             «Про додаткові заходи щодо вдосконалення порядку проведення передплати друкованих періодичних видань»

 1.  

Доручення Президента України від 21.03.2013 «Щодо роздержавлення друкованих засобів масової інформації»

 1.  

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 № 309           «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів»

 1.  

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.2012 № 850 «Про затвердження Порядку формування державного замовлення на випуск друкованої продукції та її розповсюдження»

 1.  

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2014 р. № 658 «Про затвердження Положення про Державну службу інтелектуальної власності України»

 1.  

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1185                «Про затвердження національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності»

 1.  

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 72                    «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав»

 1.  

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір»

 1.  

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.1995 № 532 «Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва»

 1.  

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України                      від 17.10.2012 № 1111 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»

 1.  

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України                      від 17.10.2012 № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

 1.  

Наказ Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Вищої атестаційної комісії України від 30.09.2004 № 768/431/547 «Про затвердження Положення про електронні наукові фахові видання»

 1.  

Наказ Державного Комітету зв'язку України, Міністерства інформації України, Міністерства транспорту України від 10.12.1998 № 169/81/492 «Про затвердження Правил розповсюдження періодичних друкованих видань»

 1.  

Лист Державної податкової адміністрації України від 26.09.2003 № 8109/6/15-1116 «Щодо віднесення до складу валових витрат платника податку передплати періодичних видань»

 1.  

Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення                                  від 28 листопада 2014 № 168 «Про реалізацію рішення колегії Держкомтелерадіо від 25 листопада 2014 року № 7/32 «Про тематику наукових робіт у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансову підтримку розвитку наукової інфраструктури на 2015 рік»

 1.  

Наказ Міністерства юстиції України від 21.02.2006 № 12/5                    «Про затвердження Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні та Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності»

 1.  

Лист Державної податкової служби України від 01.03.2013                 № 1232/А-15-3114 «Щодо тлумачення терміну "видання (книга) вітчизняного виробництва»

 1.  

Лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України                     від 20.11.2012 № 3812-05/43846-14 «Щодо розмежування понять «видання українського виробництва» та «видання іноземного виробництва»

 1.  

Лист Державного комітету телебачення та радіомовлення                            від 07.11.2012 № 5860/35/4 «Щодо тлумачення терміну «видання (книга) вітчизняного виробництва»

 1.  

Лист Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України від 04.07.2007 № 16-07/2971                «Про авторське право та розпорядження майновими правами інтелектуальної власності» 

 1.  

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 № 5  «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав»

◄ Повернутись

Контакти

Приймальня:

+38 (044) 257-30-35

Факс:

+38 (044) 257-30-35

Електронна пошта

academy@ssu.gov.ua