Національна академія Служби Безпеки України logo

Національна
академія
Служби Безпеки
України

Національна академія
Служби Безпеки України

Підготовка офіцерів запасу
Правила прийому громадян України для проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу в НА СБУ у 2021 році
Контакти

Правила прийому громадян України для проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу в НА СБУ у 2021 році

Із 2012 року НА СБУ здійснює підготовку офіцерів запасу. Наразі 30 % випускників проходять службу в органах і підрозділах СБУ, Збройних Сил України, Національної гвардії України й інших військових формуваннях.

Пройти військову підготовку в Академії СБУ можуть:

  • громадяни, які постійно проживають на території України, мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра за спеціальністю (напрямом), що відповідає військово-обліковій спеціальності, та придатні до військової служби за станом здоров’я і морально-діловими якостями;
  • військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, приймаються для проходження військової підготовки з урахуванням вимог, установлених положеннями про проходження військової служби громадянами у військових формуваннях, утворених відповідно до законодавства України.

Після подачі заяв, документів та успішного проходження медичного огляду громадяни допускаються до участі в конкурсному відборі, який включає:

  • оцінку рівня успішності навчання;
  • професійний психологічний відбір;
  • оцінку засвоєння програми допризовної підготовки;
  • оцінку рівня фізичної підготовленості.

Громадяни, які мають досвід бойових дій, участі в миротворчих операціях, АТО/ООС, зараховуються для проходження військової підготовки в Академії поза конкурсом.

Студенти ННІ ІБ мають можливість на договірних засадах навчатися у Національній академії СБ України за програмою підготовки офіцерів запасу.

Військова підготовка здійснюється за чотирма військово-обліковими спеціальностями:

  • «Захист від інформаційно-психологічного впливу»;
  • «Організація та ведення інформаційної боротьби»;
  • «Організація та ведення інформаційної боротьби в кібернетичному просторі»;
  • «Організація психологічної боротьби».

Навчання відбувається за рахунок коштів фізичних осіб, які сплачуються відповідно до укладених контрактів.

Термін навчання – 2 роки. Громадянам України, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу та склали іспити, присвоюється військове звання «молодший лейтенант запасу».

Правила прийому громадян України для проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу в Національній академії Служби безпеки України у 2021 році