Національна академія Служби Безпеки України logo

Національна
академія
Служби Безпеки
України

Національна академія
Служби Безпеки України

Наукова діяльність
Спеціалізовані вчені ради
Напрями наукових досліджень
Науково-організаційний центр
Наукові форуми і заходи

Спеціалізовані вчені ради

Інформація щодо захистів дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії

В Академії СБУ функціонують дві спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій із грифами обмеження доступу «цілком таємно», «таємно» та «для службового користування».

 

СРД 26.706.02 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук за спеціальностями:

  • 21.07.01 – забезпечення державної безпеки України (юридичні науки)  (251 Державна безпека);
  • 21.07.03 – кадри органів та військ державної безпеки (психологічні та педагогічні науки) (053 Психологія).

СРК 26.706.01 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальностями:

  • 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право (юридичні науки) (081 Право);
  • 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність (юридичні науки) (081 Право).

 

Дізнатися більше про аспірантуру та докторантуру в розділі «Підготовка докторів філософії та докторів наук» або в Правилах прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2022 році (додаток 7)