Національна академія Служби Безпеки України logo

Національна
академія
Служби Безпеки
України

Національна академія
Служби Безпеки України

Наукова діяльність
Науково-організаційний центр
Напрями наукових досліджень
Спеціалізовані вчені ради
Наукові форуми і заходи

Науково-організаційний центр

Науково-організаційний центр є основним структурним підрозділом Національної академії Служби безпеки України, який провадить наукову та науково-організаційну діяльність в інтересах ефективного виконання завдань Службою безпеки України щодо забезпечення державної безпеки, освітнього процесу в Національній академії Служби безпеки України.

Основні завдання Центру:

  • проведення наукових досліджень із проблем оперативно-службової діяльності СБУ та забезпечення державної безпеки України;
  • організація, координація, аналіз, контроль наукової діяльності в Академії, сприяння впровадженню результатів наукових досліджень у практичну діяльність органів СБ України та освітній процес;
  • інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-службової діяльності СБ України;
  • здійснення наукової експертизи проєктів законодавчих і нормативно-правових актів у сфері забезпечення державної безпеки, результатів наукових досліджень, наукових планів і програм;
  • підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації;
  • організація та проведення наукових форумів і заходів;

  • налагодження ефективної взаємодії з органами та підрозділами Служби безпеки України в сфері наукової діяльності; встановлення зв’язків із провідними закладами вищої освіти і науковими установами України.

Співробітники науково-організаційного центру беруть участь у розробці науково-дослідних робіт на замовлення оперативних підрозділів СБУ та органів державної влади.