Національна академія Служби Безпеки України logo

Національна
академія
Служби Безпеки
України

Національна академія
Служби Безпеки України

Структура
Навчально-науковий інститут інформаційної безпеки
Навчально-науковий інститут контррозвідувальної діяльності
Навчально-науковий інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для СБУ
Навчально-науковий центр мовної підготовки

Навчально-науковий інститут інформаційної безпеки

Захист інформаційного та кіберпростору – невід’ємна складова державної безпеки.

Сектор безпеки і оборони потребує кваліфікованих кадрів, здатних працювати з інформацією з обмеженим доступом, швидко реагувати та системно протидіяти інформаційним атакам, кібертероризму, кібершпигунству.

Підготовка фахівців у сфері інформаційної безпеки – один із  пріоритетних напрямів діяльності Національної академії СБУ, зокрема Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки.

Перший набір студентів відбувся у 2004 році. Сьогодні Інститут готує бакалаврів та магістрів за спеціальностями:

  • Національна безпека (кіберзахист, забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері);
  • Право (забезпечення інформаційної безпеки).

В Інституті навчаються за кошти фізичних і юридичних осіб. Усі іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

Молодь бере активну участь у наукових конференціях і форумах, стає призерами й переможцями конкурсів наукових робіт та олімпіад із питань інформаційної безпеки.

Основні напрями наукового пошуку здобувачів вищої освіти ННІ ІБ:

  • правові, аналітичні й технічні методи захисту інформації з обмеженим доступом;
  • охорона державної таємниці та службової інформації на об’єктах критичної інфраструктури;
  • способи й засоби інформаційного протиборства.

Після завершення навчання кращі студенти Інституту за рекомендаціями викладачів стають частиною колективу Служби безпеки України. Фахівці з інформаційної безпеки також затребувані в державних органах та органах місцевого самоврядування, банківських установах, організаціях і на підприємствах.

На базі Інституту здійснюється також підготовка офіцерів запасу. Студенти мають можливість на договірних засадах пройти дворічне навчання та отримати військове звання «лейтенант запасу».