Національна академія Служби Безпеки України logo

Національна
академія
Служби Безпеки
України

Національна академія
Служби Безпеки України

Структура
Навчально-науковий інститут інформаційної безпеки та стратегічних комунікацій
Навчально-науковий гуманітарний інститут
Навчально-науковий інститут державної безпеки

Навчально-науковий інститут інформаційної безпеки та стратегічних комунікацій

Захист інформаційного та кіберпростору – невід’ємна складова державної безпеки.

Оперативно реагувати та системно протидіяти інформаційним атакам, кібертероризму, кібершпигунству, забезпечувати захист інформації з обмеженим доступом – це не просто безпекові тренди, а вимоги сучасності.

Сектор безпеки і оборони потребує фахівців, здатних розбудовувати ефективну систему кібернетичного захисту інформаційних ресурсів країни в умовах інформаційного протиборства та зовнішньої агресії.

Саме тому підготовка фахівців у сфері інформаційної безпеки – один із  пріоритетних напрямів діяльності Національної академії СБУ.

У 2004 році створено Навчально-науковий інститут інформаційної безпеки та розпочато підготовку студентів.

У серпні 2021 року як результат реформування структури Академії СБУ Інститут реорганізовано у Навчально-науковий інститут інформаційної безпеки та стратегічних комунікацій.

У його складі створено центри кібербезпеки та стратегічних комунікацій. Окрім кафедр функціонують наукові лабораторії з протидії кіберзагрозам та проактивного забезпечення страткому.

В Інституті створена Мережева академія CISCO, де студенти отримують практичний досвід з конфігурування та адміністрування мережевого обладнання та одержують відповідні атестати міжнародного зразка.

Інститут здійснює підготовку фахівців за кошти фізичних та юридичних осіб.

Спеціальності (спеціалізації) для студентів:

 • 256.04 Національна безпека (забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері)
  на першому (бакалаврському) рівні:
  - Кіберзахист інформаційних ресурсів;
  - Організація захисту інформації з обмеженим доступом;

  на другому (магістерському) рівні:
  - Кіберзахист у сфері інформаційних технологій та кіберпросторі;
  - Організація захисту інформації з обмеженим доступом.
 • 081 Право
  на першому (бакалаврському) рівні:
  - Право інформаційної безпеки;

  на другому (магістерському) рівні:
  - Інформаційне право.

Серед викладачів Інституту – 15 докторів і 33 кандидатів наук, троє співробітників мають почесні звання «Заслужений працівник освіти України» та «Заслужений діяч науки і техніки України».

На базі Інституту здійснюється також підготовка офіцерів запасу. Студенти мають можливість на договірних умовах пройти дворічне навчання та отримати військову спеціальність і звання «молодший лейтенант запасу».

Молодь Інституту має можливість проживати в гуртожитку, який знаходиться на території закладу.

Після завершення навчання кращі студенти за рекомендаціями викладачів можуть стати частиною колективу Служби безпеки України. Значна частина випускників працевлаштовуються в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації, Службі зовнішньої розвідки України, Міністерстві внутрішніх справ України та Збройних силах України.

Фахівці з інформаційної безпеки також затребувані в державних органах та органах місцевого самоврядування, банківських установах, організаціях і на підприємствах.

"Вища математика - платформа успіху підготовки фахівців з кібербезпеки"