Національна академія Служби Безпеки України logo

Національна
академія
Служби Безпеки
України

Національна академія
Служби Безпеки України

Структура
Навчально-науковий інститут державної безпеки
Навчально-науковий гуманітарний інститут
Навчально-науковий інститут інформаційної безпеки та стратегічних комунікацій

Навчально-науковий інститут державної безпеки

Сучасні гібридні загрози державній безпеці України набувають більш агресивного та комплексного характеру. А одночасне застосування іноземними розвідками традиційних та неконвенційних методів роботи актуалізує пошук Службою безпеки України ефективних способів нейтралізації подібних викликів державній безпеці.

Важливою складовою результативного функціонування системи забезпечення державної безпеки України є кваліфікована фахова підготовка співробітників СБУ – патріотів держави, здатних мислити і діяти нешаблонно й творчо, впроваджувати сучасні досягнення теорії у практичну діяльність української спецслужби.

Сучасна підготовка здобувачів вищої освіти спрямована на безперервний професійний і особистісний розвиток з можливістю подальшого інтегрування у безпековий освітній та дослідницький простір.  

У цьому і полягає основний принцип організації освітнього процесу в Інституті.

Візія Інституту – розвиток конкурентоспроможних напрямів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації здобувачів вищої освіти у сфері безпеки і оборони України із залученням практичних підрозділів СБУ.

Місія Інституту – підготовка висококваліфікованих фахівців сектору безпеки і оборони України. Навчання має проблемно-орієнтований характер, спрямоване на формування у здобувачів освіти здатності вирішувати комплексні проблеми із протидії актуальним загрозам державній безпеці України.  

Напрями організації освітнього процесу в Інституті:

  • підготовка здобувачів освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього освітньо-наукового (доктор філософії) рівнів;
  • перепідготовка співробітників СБУ;
  • підвищення кваліфікації оперативного складу за основними функціональними напрямами діяльності СБУ;
  • надання освітніх послуг для інших відомств сектору безпеки та оборони, зацікавлених органів державної влади.

Основні стейкхолдери освітніх послуг:

  •  Служба безпеки України;
  •  відомства сектору безпеки та оборони;
  •  органи державної влади.

Кафедри Інституту є базовими для підготовки та формування компетентностей оперативного співробітника української спецслужби за основними напрямами забезпечення державної безпеки України:

  • контррозвідки;
  • захисту національної державності та боротьби з тероризмом;
  • контррозвідувального захисту об’єктів критичної інфраструктури тощо.

В Інституті формується інтерактивний освітній простір відповідно до сучасних стандартів провідних ЗВО України.

Зміст освітньо-професійних програм розробляється у взаємодії із практичними підрозділами СБУ як основними стейкхолдерами.

Завдяки плідній співпраці з міжнародними партнерами у сфері безпеки та оборони в освітній процес впроваджується сучасний досвід іноземних спецслужб.

Дізнатися більше про можливості навчання в розділі «Спеціальності та напрями підготовки».