БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ - БЕЗПЕКА НАРОДУ

Інформація про спеціальності "Право", "Менеджмент", "Кібербезпека" {JOURNAL_BUTTON}

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

Навчально-науковий інститут інформаційної безпеки

Національної академії СБ України оголошує у 2019 році набір студентів

за кошти фізичних та юридичних осіб за такими спеціальностями:

(сторінка Інституту у Facebook)

 

 

 


Спеціальність

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів)

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі

Форма та термін навчання

Вартість одного року навчання*, грн.

БАКАЛАВР

256 Національна безпека (забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері (організація захисту інформації з обмеженим доступом)

Українська мова та література

100

Денна

(4 роки)

17 900

Історія України

100

Заочна

(5 років)

10 500

Математика або

іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська)

100

125 Кібербезпека

(спеціалізація – управління інформаційною безпекою)

Українська мова та література

100

Денна

(4 роки)

17 840

Математика

100

Фізика або іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська)

100

081 Право (спеціалізація – забезпечення інформаційної безпеки)

Українська мова та література

100

Денна

(4 роки)

22 725

Історія України

100

Математика або іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська)

100

МАГІСТР

256 Національна безпека (забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері (організація захисту інформації з обмеженим доступом)

-Іноземна мова

-Фаховий іспит (Правові основи захисту інформації з обмеженим доступом)

-Додатковий іспит для осіб, які не здобули вищої освіти у галузі знань «Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону»

(Основи національної безпеки)

-

Денна

(1,5 року)

21 750

Заочна

(2 роки)

14 400

081 Право (спеціалізація – забезпечення інформаційної безпеки)

-Єдиний вступний іспит з іноземної мови

-Єдине фахове вступне випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей

-Додаткове вступне випробування з теорії держави і права для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

-

Денна

(1,5 року)

24 500

 

 * - вартість навчання у 2019-2020 н.р.

Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти для спеціальності (спеціалізації) “Право” (забезпечення інформаційної безпеки) не може бути менше 130 балів.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ПРИ ВСТУПІ ДО ЗВО

Бакалаври

Магістри

 • заява на ім’я ректора, в якій зазначається обрана спеціальність та форма навчання;

 

Заява подається в електронному вигляді. Вступники, які мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів подають документи до відбіркової комісії у паперовому вигляді.

 • атестат і додаток до нього, копії аттестату та додатків до нього;
 • сертифікат(и) Українського центру оцінювання якості освіти (ЗНО) 2017, 2018 та 2019 років (сертифікат ЗНО з іноземної мови  2018/19 року);
 • копія паспорта громадянина України;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • 6 однакових кольорових фотокарток розміром 3x4 см;
 • для юнаків: військовий квиток (приписне свідоцтво);
 • копії документів, які дають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів;
 • копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду осіб які у разі вступу до ЗВО будуть заключати контракт про надання освітніх послуг.
 • заява на ім’я ректора, в якій зазначається обрана спеціальність та форма навчання;
 • копія документів про здобутий раніше освітній рівень (диплому та додатку до нього);
 • копія результатів Единого вступного іспиту з іноземної мови (2019 р., для вступу на спеціальність «Право»)
 • копія результатів Єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (2018/2019 р., для вступу на спеціальність «Право»)
 • копія паспорта громадянина України;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • 6 однакових кольорових фотокарток розміром 3x4 см;
 • для юнаків: військовий квиток (приписне свідоцтво).

При собі обов’язково мати оригінали всіх документів!

 

ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ

ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

ДЛЯ БАКАЛАВРІВ

Етапи

Термін

Початок прийому заяв та документів від вступників

10 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які  вступають на основі вступних іспитів, що проводить Академія

о 18.00 годині 16 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які  вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

о 18.00 годині 22 липня

Проведення Академією вступних іспитів з конкурсних предметів для осіб, які мають право брати участь у конкурсному відборі за їх результатами

з 17 липня по 22 липня

Оголошення результатів вступних іспитів

не пізніше наступного дня проведення вступного іспиту

Формування рейтингових списків вступників

не пізніше 18.00 години 26 липня

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих вступників

не раніше 12.00 години 01 серпня

Виконання вступниками вимог до зарахування

не пізніше 28 серпня

Зарахування вступників на навчання

не пізніше 31 серпня

 

 

ДЛЯ МАГІСТРІВ

на денну та заочну форми навчання за спеціальністю (спеціалізацією)
“Національна безпека” (забезпечення державної безпеки в інформаційній сфері
(організація захисту інформації з обмеженим доступом)

Етапи

Термін

Початок прийому заяв та документів від вступників

01 липня

Закінчення прийому заяв та документів від вступників

о 18.00 годині 23 липня

Проведення Академією вступних випробувань

з 24 липня до 10 серпня

Оголошення результатів вступних випробувань, що проведені Академією

не пізніше наступного дня проведення вступного випробування

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих

не пізніше 15 серпня

Виконання вступниками вимог до зарахування

не пізніше 28 серпня

Зарахування вступників на навчання

не пізніше 31 серпня

 

на денну форму навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю (спеціалізацією)
“Право” (забезпечення інформаційної безпеки)

Етапи

Термін

Початок прийому заяв та документів від вступників

з 13 травня

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

з 13 травня до 18.00 години 03 червня включно

Проведення Академією додаткового фахового вступного випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

з 13 травня по 31 травня

Прийом заяв і документів для осіб, які мають право брати участь у конкурсному відборі на основі результатів вступного іспиту з іноземної мови, фахового вступного випробування, що проводить Академія

з 17 червня по 25 червня

Проведення основної сесії єдиного вступного іспиту з іноземної мови (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти)

02 липня

Проведення Академією вступного іспиту з іноземної мови для осіб, які мають право брати участь у конкурсному відборі на основі результатів такого іспиту

02 липня

Проведення основної сесії єдиного фахового вступного випробування (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти)

04 липня

Проведення Академією фахового вступного випробування для осіб, які мають право брати участь у конкурсному відборі на основі результатів такого випробування

04 липня

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

з 10 липня по 23 липня

Проведення Академією додаткового фахового вступного випробування для осіб, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), та склали єдиний вступний іспит з іноземної мови й єдине фахове вступне випробування

з 10 по 26 липня

Оголошення результатів вступних випробувань, що проведені Академією

не пізніше наступного дня проведення вступного випробування

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих

не пізніше 05 серпня

Виконання вступниками вимог до зарахування

не пізніше 28 серпня

Зарахування вступників на навчання

не пізніше 31 серпня

 

Прийом заяв та документів вступників проводиться за адресою

Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки НА СБ України:

 03186 , м. Київ, вул. Антонова, 2/32, корп. 92.

Телефон для довідок: (044) 241-11-21

e-mail: academy@ssu.gov.ua

 

Схема розташування:

26/07/2019 03:37
◄ Повернутись

Контакти

Приймальня:

+38 (044) 257-30-35

Факс:

+38 (044) 257-30-35

Електронна пошта

academy@ssu.gov.ua