БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ - БЕЗПЕКА НАРОДУ

Правила прийому

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2017 РОКУ

Шановні вступники! Сьогодні Ви робите нелегкий вибір – своєї майбутньої професійної діяльності та відповідної спеціальності.

Наразі Ви маєте можливість здобути вищу освіту в провідному вищому навчальному закладі в галузі національної безпеки – Національній академії Служби безпеки України, випускникам якої притаманні такі особистісні якості, як професіоналізм, патріотизм, порядність, відповідальність за долю України, готовність захищати її національні інтереси.

У 2017 році Національна академія Служби безпеки України на підставі ліцензії, виданої згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 30 листопада 2016 року № 1501 л, Акта узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу Академії, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 04 грудня 2015 року, № 29/19-12178, оголошує наступні конкурсні пропозиції для навчання.

 

1. За державним замовленням (для потреб Служби безпеки України, інших державних органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями і уклали відповідні угоди про підготовку фахівців):

на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями (спеціалізаціями):

251 ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА (за спеціалізаціями: поглиблене вивчення іноземних мов та поглиблене вивчення тактико-спеціальних дисциплін), денна форма навчання з одночасним проходженням військової служби у статусі курсанта вищого військового навчального закладу Служби безпеки України;

035 ФІЛОЛОГІЯ (спеціалізація – переклад у сфері забезпечення державної безпеки), денна форма навчання з одночасним проходженням військової служби у статусі курсанта вищого військового навчального закладу Служби безпеки України.

На навчання за вказаними спеціальностями (спеціалізаціями) приймаються громадяни України, які відібрані та направлені на навчання підрозділами, органами Служби безпеки України, а також підрозділами інших заінтересованих державних органів.

Відбір громадян України як кандидатів для вступу на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА, ФІЛОЛОГІЯ незалежно від спеціалізацій проводиться у порядку та строки, що визначаються Особливостями відбору та прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України та військових навчальних підрозділів Служби безпеки України вищих навчальних закладів, затвердженими наказом Центрального управління Служби безпеки України від 16 вересня 2015 року № 607 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2015 року за № 1204/27649.

Громадяни України, які виявили бажання вступати на військову службу (навчання) курсантом Національної академії Служби безпеки України, за своїм місцем проживання (навчання) звертаються до підрозділів, органів Служби безпеки України із письмовою заявою встановленого зразка (додаток Інструкції про порядок підбору кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах України, які здійснюють підготовку фахівців для потреб Служби безпеки України за державним замовленням, затверджену наказом Центрального управління Служби безпеки України від 21 жовтня 2010 року № 542 та зареєстровану в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2010 року за
№ 1095/18390 (зі змінами)
.

Прийом письмових заяв кандидатів здійснюється до 01 березня 2017року.

на основі вищої освіти освіти для здобуття ступеня магістра за спеціальностями (спеціалізаціями):

251 ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА (за спеціалізаціями, визначеними Академією для потреб Служби безпеки України та інших заінтересованих державних органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями), заочна форма навчання у статусі слухача;

081 ПРАВО (спеціалізація – правове забезпечення службової діяльності органів державної безпеки), заочна форма навчання у статусі слухача.

На навчання за вказаними спеціальностями (спеціалізаціями) приймаються військовослужбовці з числа осіб офіцерського складу, які відібрані та направлені на навчання підрозділами, органами Служби безпеки України, а також підрозділами інших заінтересованих державних органів у порядку встановленому законодавством України та Правилами прийому 2017 року;

на основі вищої освіти освіти для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями (спеціалізаціями):

251 ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА (спеціалізація – забезпечення державної безпеки України), денна та заочна форми навчання у статусі аспіранта;

081 ПРАВО (спеціалізації: забезпечення державної безпеки України; кадри органів та військ державної безпеки; адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право; кримінальне право та кримінологія; кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза), денна та заочна форми навчання у статусі аспіранта.

На навчання за вказаними спеціальностями (спеціалізаціями) приймаються співробітники (працівники), які відібрані та направлені на навчання підрозділами, органами Служби безпеки України, а також підрозділами інших заінтересованих державних органів у порядку встановленому законодавством України та Правилами прийому 2017 року.

2.   За кошти фізичних, юридичних осіб:

на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями (спеціалізаціями):

073 МЕНЕДЖМЕНТ (спеціалізація – організація захисту інформації з обмеженим доступом), денна та заочна форми навчання у статусі студента;

081 ПРАВО (спеціалізація – забезпечення інформаційної безпеки), денна та заочна форми навчання у статусі студента;

125 КІБЕРБЕЗПЕКА (спеціалізація – управління інформаційною безпекою), денна та заочна форми навчання у статусі студента;

на основі вищої освіти освіти для здобуття ступеня магістра за спеціальностями (спеціалізаціями):

073 МЕНЕДЖМЕНТ (спеціалізація – організація захисту інформації з обмеженим доступом), заочна форма навчання у статусі студента.

На навчання за вказаними ступенями і спеціальностями (спеціалізаціями) приймаються громадяни України, які постійно проживають на території України та виявили бажання здобути вищу освіту за обраною спеціальністю (спеціалізацію), формою навчання і особисто подали електронну заяву на вступ відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів в 2017 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за
№ 1516/29646, або письмову заяву до Приймальної комісії Національної академії Служби безпеки України.

Для вступників, які обрали спеціальності МЕНЕДЖМЕНТ, ПРАВО та КІБЕРБЕЗПЕКА, реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту починається 29 червня 2017 року, прийом заяв і документів, які подаються особисто, здійснюється за адресою: вул. Антонова, 2/22, корпус № 92, місто Київ. Телефони для довідок: (044) 241-11-21.

Більш детальну інформацію про умови вступу розміщено в рубриці АБІТУРІЄНТУ.

27/12/2016 02:35
◄ Повернутись

Контакти

Приймальня:

+38 (044) 257-30-35

Факс:

+38 (044) 257-30-35

Електронна пошта

academy@ssu.gov.ua