БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ - БЕЗПЕКА НАРОДУ

Правила прийому

Умови проведення очного туру Всеукраїнської олімпіади Національної академії Служби безпеки України для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти у 2017 році

Очний тур Олімпіади передбачає виконання завдань на знання норм сучасної української літературної мови (правильне наголошування й написання слів, конструювання мовних одиниць, добір відповідників до слів, редагування речень, добір нормативної форми, розстановка розділових знаків), а також на знання синонімії, паронімії та фразеології української мови.

 

Для виконання завдань відведено 2 академічні години.

 

Критерії оцінювання робіт учасників Олімпіади

 

Учасникам Олімпіади запропоновано виконати 15 завдань.

 

Кожне завдання 1–13 оцінюється у 5 балів.

 

У завданнях 1–9 (поставити у словах наголос; дібрати до іншомовних слів власне українські відповідники; утворити прикметники від поданих географічних назв; узгодити кількісні числівники з іменниками; поставити іменники в певному відмінку; узгодити прикметники з іменниками; виправити, де потрібно, помилки в уживанні прийменників; пояснити відмінності між наведеними паронімами) кожна правильна відповідь – 0,5 бала. Оцінюючи завдання 9, зважаємо на повноту й точність розрізнення паронімів, переконливість наведених контекстів.

 

У завданнях 10–13 (записати правильний варіант форм часу; ужити числівники в потрібному відмінку; пояснити значення фразеологізмів; поставити в реченнях розділові знаки; виправити порушення мовних норм у реченнях; записати слова, розкриваючи дужки, знявши риску, поставити, де потрібно, пропущені літери й лапки) кожна правильна відповідь – 1 бал.

 

Завдання 13 вважається правильно виконаним, якщо правильно поставлено всі розділові знаки.

 

Завдання 14 оцінюється в 10 балів і  вважається правильно виконаним, якщо виправлено мовленнєві огріхи, за кожну невиправлену помилку знімається 1 бал.

 

Завдання 15 оцінюється в 25 балів. За кожне правильне написане слово нараховується 0,5 бала.

 

Загалом учасник може отримати максимально 100 балів.

06/06/2017 08:15
◄ Повернутись

Контакти

Приймальня:

+38 (044) 257-30-35

Факс:

+38 (044) 257-30-35

Електронна пошта

academy@ssu.gov.ua