БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ - БЕЗПЕКА НАРОДУ

Новини {JOURNAL_BUTTON}

Вступна кампанія до Національної академії Служби безпеки України в запитаннях і відповідях

Вступна кампанія до Національної академії Служби безпеки України в запитаннях і відповідях

Шановні вступники! Сьогодні Ви робите нелегкий вибір – своєї майбутньої професійної діяльності та відповідної спеціальності.

Наразі Ви маєте можливість здобути вищу освіту в провідному вищому навчальному закладі в галузі національної безпеки – Національній академії Служби безпеки України, випускникам якої притаманні такі особистісні якості, як професіоналізм, патріотизм, порядність, відповідальність за долю України, готовність захищати її національні інтереси.

Сьогодні вимоги до майбутніх професіоналів сектору державної та інших сфер національної безпеки є високими. Вони повинні мати потужний інтелектуальний потенціал, лідерські якості, навики управління інформацією та дослідницькі вміння, бути компетентними у вирішенні професійних завдань, досконало володіти іноземними мовами. Звідси відповідні вимоги до рівня підготовки наших абітурієнтів. 

У пропонованому матеріалі ми узагальнили питання, які найчастіше ставлять потенційні вступники. Сподіваємося, що відповіді на них допоможуть Вам зорієнтуватися в нових умовах вступу та сприятимуть свідомому вибору Національної академії Служби безпеки України як майбутньої альма-матер.

Приймальна комісія

 

Чи здійснюватиметься набір курсантів до Академії, які вимоги до вступників та порядок подання документів?

У 2016 році Службою безпеки України оголошений прийом до Академії громадян України на навчання за програмами підготовки для подальшої військової служби на офіцерських посадах за такими спеціальностями (напрямами підготовки):

“Державна безпека”, підготовка оперативних співробітників органів державної безпеки з поглибленим вивченням іноземних мов і тактико-спеціальних дисциплін;

“Філологія”, підготовка майбутніх перекладачів у сфері забезпечення державної безпеки.

Підготовка громадян за вказаними напрямами здійснюється в статусі курсантів та за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням. Вступники, які зараховані на навчання, одночасно приймаються на військову службу за контрактом курсантами вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України.

Для вступу на військову службу (навчання) курсантами Академії приймаються громадяни України, які:

мають повну загальну середню освіту й відповідають вимогам проходження військової служби та професійного добору для служби в органах Служби безпеки України, що встановлюються відповідними нормативно-правовими актами;

віком від 17 до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання, а також військовослужбовці та військовозобов’язані віком від 18 до 23 років, які не мають військових звань офіцерського складу;

пройшли конкурсний відбір, що проводить Академія відповідно до своїх правил прийому.

При цьому, з урахуванням потреб комплектування Служби безпеки України, а також особливостей проходження випускниками військової служби на посадах осіб офіцерського складу в оперативних підрозділах відбір громадян як кандидатів на навчання за напрямом підготовки “Державна безпека” здійснюється винятково з числа осіб чоловічої статі.

Громадяни, які свідомо вирішили присвятити своє життя захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України, готові сумлінно й чесно виконувати військовий обов’язок і виявили бажання вступати на військову службу (навчання) курсантами Академії, звертаються із заявою на ім’я Голови Служби безпеки України щодо їх вивчення як кандидатів на навчання за напрямами підготовки “Державна безпека” та/або “Філологія”. Такі заяви подаються до органів і підрозділів Служби безпеки України за місцем проживання (навчання) кандидата. Прийом письмових заяв кандидатів здійснюється до 1 березня 2016 року. Подальше вивчення та відбір кандидатів на військову службу (навчання) курсантами здійснюються в порядку та строки, що визначаються Інструкцією про порядок підбору кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах України, які здійснюють підготовку фахівців для потреб Служби безпеки України за державним замовленням, затвердженою наказом Центрального управління Служби безпеки України від 21 жовтня 2010 року № 542 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2010 року за № 1095/18390. Особливості відбору та прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України та військових навчальних підрозділів Служби безпеки України вищих навчальних закладів викладені в наказі Центрального управління Служби безпеки України від 16 вересня 2015 року № 607, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 6 жовтня 2015 року за  № 1204/27649 (більш детальну інформацію про порядок відбору Ви можете дізнатися, ознайомившись із положеннями вказаних нормативно-правових актів Служби безпеки України (www.rada.gov.ua або www.academy.ssu.gov.ua).

За результатами розгляду матеріалів навчальних справ кандидатів, які рекомендовані до вступу, Академія надсилає до органів і підрозділів Служби безпеки України виклики, де зазначаються дата, адреса прибуття до навчального закладу та перелік документів, які повинні подати вступники. В Академії реєстрація документів вступників розпочинається 11 липня та закінчується 27 липня 2016 року.

 

Які сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання необхідно подавати для вступу на навчання курсантом та які умови конкурсного відбору в Академії?

Вступники, які прибули до Академії для участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання та військову службу курсантами, подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року з таких конкурсних предметів:

напрям підготовки “Державна безпека” (спеціалізація – поглиблене вивчення іноземних мов) – українська мова та література, історія України, іноземна мова (англійська або іспанська, або німецька, або французька мови);

напрям підготовки “Державна безпека” (спеціалізація – поглиблене вивчення тактико-спеціальних дисциплін) – українська мова та література, історія України, математика;

напрям підготовки “Філологія” (спеціалізація – переклад у сфері забезпечення державної безпеки) – українська мова та література, іноземна мова (англійська або іспанська, або німецька, або французька мови), історія України.

Для кожного з конкурсних предметів мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі становить 130 балів. Вступники, які подають сертифікати з конкурсних предметів із кількістю балів нижче 130, до участі в конкурсному відборі не допускаються.

Після реєстрації документів в Академії вступники проходять огляд лікарем-терапевтом військово-медичної служби та на підставі результатів такого огляду допускаються до оцінювання рівня фізичної підготовленості.

Рівень фізичної підготовки вступників перевіряється за трьома вправами та відповідно до таких критеріїв:

для юнаків:

Оцінка

Підтягування на перекладині (разів)

Біг на 3000 м

Біг на 100 м

хв, с

С

5 (відмінно)

11

13.00

14,6

4 (добре)

9

13.20

15,0

3 (задовільно)

7

14.00

15,8

2 (незадовільно)

<7

>14.00

>15,8

для дівчат:

Оцінка

Комплексна силова вправа (разів)

Біг на 1000 м

Біг на 100 м

хв, с

С

5 (відмінно)

30

4.30

16,8

4 (добре)

28

4.45

17,2

3 (задовільно)

26

5.15

18,0

2 (незадовільно)

<26

>5.15

>18,0

 

Усі вправи виконуються впродовж одного дня. Для їх виконання надається одна спроба. Повторне виконання вправ із метою покращання результату не дозволяється.

Оцінка рівня фізичної підготовки вступника складається з оцінок, отриманих ним за виконання всіх призначених для перевірки вправ, і визначається:  “відмінно” – якщо половина і більше оцінок “відмінно”, решта – “добре”; “добре” – якщо половина і більше оцінок не нижче “добре”, решта – “задовільно”; “задовільно” – якщо більше половини оцінок “задовільно”; “незадовільно” – якщо отримана хоча б одна оцінка “незадовільно”. Оцінка фізичної підготовки вступника враховується при визначенні переваг у разі рівності конкурсних балів.

Вступники, які не виконали вправи, що передбачені оцінюванням рівня фізичної підготовки, а також ті, які отримали оцінку «незадовільно», до участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання не допускаються.

Також вступники в Академії проходять професійно-психологічний відбір відповідно до Інструкції про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах Служби безпеки України, затвердженої наказом Центрального управління Служби безпеки України від 1 березня 2012 року № 79 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 березня 2012 року за  № 436/20749 (більш детальну інформацію про порядок відбору Ви можете дізнатися, ознайомившись із положеннями вказаного нормативно-правового акта Служби безпеки України (www.rada.gov.ua або www.academy.ssu.gov.ua).

Вступники, які за результатами такого відбору визнані як такі, що не пройшли професійно-психологічний відбір, до участі в конкурсі для зарахування на навчання не допускаються.

Для вступників, які успішно пройшли оцінювання рівня фізичної підготовки та професійно-психологічний відбір, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів вступника за кожен сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (вступних іспитів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту і балів за особливі успіхи, помножених на вагові коефіцієнти, сума яких дорівнює одиниці та значення яких залежить від напряму підготовки.  Так, ваговий коефіцієнт для кожного конкурсного предмета напряму «Державна безпека» становить 0,3. Для напряму «Філологія» вагові коефіцієнти залежно від конкурсного предмета мають такий розподіл: українська мова та література – 0,3; іноземна мова – 0,4; історія України – 0,2.  При цьому значення: вагового коефіцієнта середнього бала документа про повну загальну середню освіту становить 0,08; вагового коефіцієнта за особливі успіхи – 0,02.

 

Коли оголошуються результати конкурсного відбору та розпочинається первинна військова підготовка?

1 серпня 2016 року не пізніше 12 години Академія оприлюднить рейтингові списки вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування, що впорядковуються відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого.

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається в межах доведених обсягів державного замовлення. Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим пріоритетом із числа зазначених ним під час подання заяв, за яким вступник потрапляє в число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця державного замовлення.

Вступники після прийняття рішення про рекомендування  до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Академією. Особи, які до 18 години 5 серпня 2016 року не подали до Академії оригінали документів (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання за державним замовленням.

Наказ про зарахування вступників на навчання з одночасним їх прийняттям на військову службу за контрактом курсантами Академія видає не пізніше 12 години 6 серпня 2016 року. З цього дня розпочинається первинна військова підготовка, яка проводиться в польових умовах протягом одного місяця. Після завершення такої підготовки курсанти Академії особисто складають Військову присягу на вірність Українському народові. Строки військової служби в календарному обчисленні для курсантів Академії встановлюються до 5 років і визначаються відповідними освітніми програмами.

Додаткову інформацію про специфічні умови навчання за програмами підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу Ви можете дізнатися, прочитавши Положення про проходження військової служби (навчання) за контрактом курсантами (слухачами) вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України, затверджене Указом Президента України від 7 листопада 2001 року № 1053 (www.rada.gov.ua або www.academy.ssu.gov.ua).

 

Які вимоги до вступників на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями «Державна безпека», «Філологія»?

В Академії освітні програми підготовки магістрів за спеціальностями «Державна безпека» (спеціалізація – оперативно-службова діяльність органів державної безпеки), «Філологія» (спеціалізація – переклад у сфері забезпечення державної безпеки) передбачають завершальний етап ступеневої професійної підготовки фахівців для подальшої військової служби на посадах осіб офіцерського складу. Така підготовка здійснюється за державним замовленням відповідно до потреб Служби безпеки України.

Тому прийом на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями «Державна безпека», «Філологія» проводиться з-поміж курсантів вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів) Служби безпеки України, які здобули ступінь бакалавра за відповідними напрямами та продовжують військову службу.

 

Чи є можливість здобути в Академії вищу освіту за кошти фізичних осіб та за якими спеціальностями провадиться підготовка на платній основі, які умови вступу?

Академія відповідно до законодавства здійснює підготовку фахівців із вищою освітою за кошти фізичних осіб. Громадяни, які зараховані до Академії на навчання для здобуття вищої освіти на платній основі, мають статус студента і на них поширюються всі права та обов’язки, встановлені законодавством України.

Вказана підготовка провадиться за спеціальностями «Право» (спеціалізація – забезпечення інформаційної безпеки), «Менеджмент» (спеціалізація – організація захисту інформації з обмеженим доступом), «Кібербезпека» (спеціалізація – управління інформаційною безпекою), освітніми ступенями бакалавра, спеціаліста та магістра. Навчання здійснюється за денною та заочною формами.

Обсяги прийому на навчання за кошти фізичних осіб визначаються Академією в межах ліцензованого обсягу та після доведення обсягу прийому за державним замовленням.

До Академії приймаються на навчання за кошти фізичних осіб громадяни України, які постійно проживають на території України та відповідають вимогам, що встановлені законодавством.

Громадяни, які виявили бажання здобути в Академії вищу освіту на платній основі, подають заяви на вступ в електронній формі відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, або в письмовій формі безпосередньо в Академії.

Подання заяв в електронній формі на спеціальності (спеціалізації), на яких не передбачається прийом за кошти державного бюджету, не обмежується.

Так, на навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються громадяни з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань у 2016 рокці та з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту, балів за особливі успіхи. На цих засадах приймаються також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Разом із тим, брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів із конкурсних предметів в Академії мають право особи, в яких є захворювання, зазначені в Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 7 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання. Також брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів із конкурсних предметів в Академії (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані), після 30 листопада 2015 року та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

Вступники, які приймаються до Академії на навчання за кошти фізичних осіб, не проходять оцінювання рівня фізичної підготовки.

Громадяни, які бажають здобути ступінь бакалавра, мають змогу подати до Академії заяви та документи з 11 липня до 27 липня 2016 року включно, але не пізніше 12.00 години. Для вступників, які мають право складати вступні екзамени, строки подання заяв і документів закінчуються 20 липня.

Під час реєстрації в Академії вступник пред’являє оригінали документів та особисто подає:

копію документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”);

копію свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;

копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (за наявності);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Академія допускає до участі в конкурсному відборі вступників на підставі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року, перелік, мінімальні бали та вагові коефіцієнти (для обчислення конкурсного бала) яких визначено залежно від напряму підготовки та наведено в таблиці:

 

Спеціальність

 

Перелік конкурсних

предметів 

 

Мінімальна кількість

балів 

 

Ваговий

коефіцієнт

 

Менеджмент

(спеціалізація –

організація

захисту інформації

з обмеженим

доступом)

 

Українська мова та

література

100

0,3

Історія України

100

0,3

Математика або іноземна мова (англійська або іспанська, або німецька,

або французька мови)

100

0,3

Право

(спеціалізація –

забезпечення

інформаційної

безпеки)

 

Українська мова та

література

100

0,3

Історія України

100

0,3

Іноземна мова (англійська або іспанська, або німецька, або французька мови)

100

0,3

 

 

Конкурсний відбір вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра за кошти фізичних осіб Академія проводить із 11 липня до 10 серпня 2016 року в такі етапи:

 

 Початок прийому заяв та

 документів у паперовій або

 електронній формі від вступників

 11 липня 2016 року

 

 Закінчення прийому документів від

 вступників

 о 18.00 годині 26 липня 2016 року

 Проведення Академією вступних

 випробувань

 з 26 липня до 30 липня 2016 року

 Оголошення результатів вступних

 випробувань

 не пізніше наступного дня

 проведення вступного

 випробування

 Оприлюднення рейтингового списку

 вступників із зазначенням

 рекомендованих до зарахування

 

 не пізніше 12.00 години

 1 серпня 2016 року 

 Виконання вступниками вимог до

 зарахування

 не пізніше 10 серпня 2016 року

 

 Зарахування вступників на

 навчання

 не пізніше 12 серпня 2016 року.

 

 

Для участі в конкурсному відборі на навчання за спеціальністю “Право” (спеціалізація – забезпечення інформаційної безпеки) Академія допускає громадян, які здобули ступінь бакалавра в галузі знань “Право”, за спеціальністю “Менеджмент” (спеціалізація – організація захисту інформації з обмеженим доступом) – бакалавра в галузі знань “Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону” або в інших галузях знань, за спеціальністю “Кібербезпека” (спеціалізація – управління інформаційною безпекою) – бакалавра в галузі знань “Інформаційна безпека”.

Конкурсний відбір таких вступників Академія проводить за результатами вступних екзаменів, а саме: для вступу на навчання за спеціальністю “Право” обов’язковим є фахове вступне випробування із правового регулювання інформаційних відносин, за спеціальністю “Менеджмент” – правові основи захисту інформації з обмеженим доступом за спеціальністю “Кібербезпека” – основи інформаційної безпеки.

Для всіх осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра незалежно від спеціальності, обов’язковим є вступне випробування з іноземної мови.

Крім того, вступники, які беруть участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра за спеціальністю “Менеджмент” (спеціалізація – організація захисту інформації з обмеженим доступом) і не здобули вищої освіти у галузі знань “Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону”, складають в Академії додаткове вступне випробування з основ національної безпеки України.

Результати вступних випробувань оцінюються за 100-бальною шкалою. Мінімальний бал із вступного випробування, із яким вступник допускається до подальшої участі в конкурсному відборі, становить 50 (п’ятдесят) балів.

Ознайомитися з програмами вступних випробувань Ви можете на сайті Академії у рубриці «АБІТУРІЄНТУ» ( http://academy.ssu.gov.ua/ua/page_abiturient/ ).

Конкурсний бал особи, яка вступає для здобуття ступеня магістра, Академія обчислює шляхом додавання балів за кожне вступне випробування, середнього бала документа про вищу освіту за 100-бальною шкалою, помножених на вагові коефіцієнти, та додаткового бала за наукові й навчальні досягнення. При цьому для вступного випробування з іноземної мови ваговий коефіцієнт становить 0,1; фахового вступного випробування – 0,4; середнього бала документа про вищу освіту – 0,5.

Конкурсний бал особи, яка вступає для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, обчислюється як сума додатків з округленням до десятих частин бала, а саме: добутку бала фахового вступного випробування й вагового коефіцієнта 0,5 та добутку середнього бала документа про вищу освіту й вагового коефіцієнта 0,5.

Рейтингові списки вступників і рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних осіб незалежно від спеціальності (напряму підготовки) та ступеня вищої освіти формуються Академією з Єдиної державної електронної бази з питань освіти й оприлюднюються в повному обсязі.

Зарахування вступників на навчання для здобуття вищої освіти за кошти фізичних юридичних осіб Академія здійснює до 12 серпня 2016 року включно.

Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних осіб укладається Академією після видання наказу про зарахування.

Оплата за навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами. Так, станом на грудень 2015 року вартість одного року навчання для здобуття:

ступеня бакалавра за спеціальністю «Менеджмент» (спеціалізація – організація захисту інформації з обмеженим доступом) становить 11 500 грн для денної та 7 100 грн – заочної форми навчання, за спеціальністю «Право» (спеціалізація – забезпечення інформаційної безпеки) – 15 000 грн та 9 000 грн відповідно;

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Менеджмент» (спеціалізація – організація захисту інформації з обмеженим доступом) становить 9 400 грн для заочної форми навчання;

ступеня магістра за спеціальностями «Менеджмент» (спеціалізація – організація захисту інформації з обмеженим доступом) і «Кібербезпека» (спеціалізація – управління інформаційною безпекою) становить13 500 грн для денної та 9 400 грн – заочної форми навчання, за спеціальністю «Право» (спеціалізація – забезпечення інформаційної безпеки) – 17 000 грн та 9 400 грн відповідно.

Вартість оплати за навчання буде скореговано до початку вступної кампанії 2016 року.

 

Чи є можливість в Академії пройти підготовку за програмою офіцерів запасу?

Академія, за кошти фізичних осіб, здійснює підготовку офіцерів запасу за п’ятьма військово-обліковими спеціальностями. Проходити підготовку мають право громадяни України, які здобувають (або вже отримали) ступень «бакалавр» у вищих навчальних закладах за відповідними спеціальностями. Термін навчання – два роки.

Випускникам присвоюється військове звання – молодший лейтенант запасу Збройних сил України.

 

Чи надаються вступникам місця в гуртожитку у період проведення конкурсного відбору?

Вступники, відібрані з-поміж військовослужбовців строкової військової служби, дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування та направлені на навчання державними органами, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, протягом участі в заходах вступної кампанії з дня прибуття до Академії забезпечуються місцем для проживання та безкоштовним харчуванням відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 426.

Інші вступники місцями в гуртожитку Академії не забезпечуються.

 

Який графік роботи приймальної комісії та за якою адресою здійснюється прийом документів вступників?

У період проведення в Академії заходів вступної кампанії, з 11 липня до 12 серпня 2016 року, приймальна комісія та її функціональні підрозділи працюють щодня з 9.00 до 18.00 години.

Для вступників, які обрали спеціальності “Менеджмент”, “Право” та “Кібербезпека”, прийом заяв, документів, проведення екзаменів та оприлюднення рейтингових списків здійснюватимуться за адресою:

вул. Антонова, 2/22, корпус № 92, місто Київ. Телефони для довідок: (044) 241-11-21, 527-76-24.

Заходи конкурсного відбору для вступників на навчання за спеціальностями «Державна безпека», «Філологія» Академія проводить за адресою: вул. Трутенка, 22, місто Київ. Телефон для довідок: (044) 527-74-01.

 

 

01/03/2016 09:47
◄ Повернутись

Контакти

Приймальня:

+38 (044) 257-30-35

Факс:

+38 (044) 257-30-35

Електронна пошта

academy@ssu.gov.ua