БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ - БЕЗПЕКА НАРОДУ

Новини {JOURNAL_BUTTON}

Круглий стіл «Наукова діяльність та інформація з обмеженим доступом: проблеми та шляхи їх вирішення» організували в Національній академії СБУ

Круглий стіл «Наукова діяльність та інформація з обмеженим доступом: проблеми та шляхи їх вирішення» організували в Національній академії СБУ

До обговорення актуальних питань розвитку української науки в реаліях реформування системи вищої освіти та підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації долучилися понад 100 учасників, серед яких представники Міністерства освіти і науки України; Президії Національної академії наук України та її наукових установ, зокрема, Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського; Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України; 28 закладів вищої освіти і наукових установ, що належать до сфери управління силового блоку – Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України тощо. Серед учасників – члени 12 спеціалізованих рад, які працюють з інформацією з обмеженим доступом.

 

Із вітальним словом виступив ректор Національної академії СБУ Сергій Кудінов, який наголосив на важливості наукових досліджень у сфері безпеки і оборони та якісної професійної підготовки майбутніх науковців. «На сьогодні нормативно-правові акти щодо підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації не в повній мірі враховують специфіку проведення наукових і науково-технічних досліджень, в яких використовується інформація з обмеженим доступом», – зазначив керівник Академії.

 

Цю тезу підтримав начальник Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ Ігор Носко, який звернув увагу на недосконалість чинної процедури визначення у наукових працях наявності відомостей, що становлять державну таємницю, перед їх публікацією.

 

 

Учасники круглого столу обговорили необхідність забезпечення належного режиму секретності при проведенні наукових і науково-технічних досліджень; удосконалення порядку присудження наукових ступенів доктора філософії та доктора наук за результатами прилюдного захисту дисертацій, що містять інформацію з обмеженим доступом та публікації їх основних результатів; формування та розвитку національної наукометричної бази наукових періодичних видань, у тому числі й тих, у яких може оприлюднюватися інформація, що має обмежений доступ.

 

Під час наукового форуму були висловлені пропозиції щодо шляхів покращання нормативно-правового регулювання охорони державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом в наукових дослідженнях у сфері безпеки і оборони. Зокрема, процедури захисту дисертацій та присудження наукових ступенів, присвоєння вчених звань працівникам, які займаються науковими розробками з обмеженим доступом, та створення національної наукометричної бази наукових періодичних видань. Зазначені пропозиції націлені на підвищення рівня захисту наукових ресурсів України та розвиток вітчизняної науки.

 

18/11/2019 10:31
◄ Повернутись