БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ - БЕЗПЕКА НАРОДУ

Актуально {JOURNAL_BUTTON}

Правила прийому до Національної академії СБУ (у запитаннях і відповідях)

Правила прийому до Національної академії СБУ (у запитаннях і відповідях)

У якому порядку буде здійснюватися набір курсантів до Академії та які документи мають подавати вступники?

У 2018 році Службою безпеки України оголошений прийом до Академії громадян України на навчання за програмами підготовки для подальшої військової служби на офіцерських посадах за такими спеціальностями (спеціалізаціями):

“Державна безпека”, підготовка оперативних співробітників СБУ з поглибленим вивченням іноземних мов та поглибленим вивченням тактико-спеціальних дисциплін (винятково для осіб чоловічої статі);

“Філологія”, підготовка майбутніх перекладачів СБУ у сфері забезпечення державної безпеки.

Вступники, зараховані на навчання за зазначеними спеціальностями, одночасно приймаються на військову службу за контрактом курсантами вищого військового навчального закладу СБУ.

Для вступу на військову службу (навчання) курсантами Академії приймаються громадяни України, які пройшли конкурсний відбір відповідно до Правил прийому у 2018 році.

Громадяни, які виявили бажання вступати на військову службу (навчання) курсантами Академії, звертаються із заявою на ім’я Голови Служби безпеки України щодо їхнього вивчення як кандидатів на навчання. Такі заяви подаються до органів і підрозділів СБУ за місцем реєстрації або фактичного проживання (навчання) кандидатів. Прийом письмових заяв кандидатів відбувається до 1 березня 2018 року.

Подальше вивчення та відбір кандидатів на військову службу (навчання) курсантами здійснюється відповідно до Інструкції про порядок підбору кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах України, які здійснюють підготовку фахівців для потреб СБУ за державним замовленням, Особливостей відбору та прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України та військових навчальних підрозділів Служби безпеки України вищих навчальних закладів.

За результатами розгляду матеріалів навчальних справ кандидатів, які рекомендовані до вступу, Академія надсилає до органів і підрозділів СБУ виклики, де зазначаються дата, адреса прибуття до навчального закладу та перелік документів, які повинні подати вступники. В Академії реєстрація документів вступників триває із 3 липня до 19 липня 2018 року включно.

 

Які сертифікати ЗНО треба подати для вступу на навчання курсантом Академії та які умови конкурсного відбору?

Вступники з повною загальною середньою освітою подають сертифікати ЗНО, видані у 2016, 2017 та 2018 роках, крім сертифікатів з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.

 

Спеціальність

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів)

Мінімальна
кількість балів для допуску до участі в конкурсі

Філологія (спеціалізація – переклад у сфері забезпечення державної безпеки)

П1. Українська мова та література

110

П2. Іноземна мова (англійська або іспанська, або німецька, або французька мови)

110

П3. Історія України або географія

110

Державна безпека (спеціалізація – поглиблене вивчення іноземних мов)

П1. Українська мова та література

110

П2. Історія України

110

П3. Іноземна мова (англійська або іспанська, або німецька, або французька мови)

110

Державна безпека (спеціалізація – поглиблене вивчення тактико-спеціальних дисциплін)

П1. Українська мова та література

110

П2. Історія України

110

П3. Математика

110

 

Після реєстрації документів в Академії вступники проходять огляд лікарем-терапевтом військово-медичної служби та на підставі результатів такого огляду допускаються до оцінювання рівня фізичної підготовленості. Рівень фізичної підготовленості вступників перевіряється за трьома вправами та відповідно до таких критеріїв:

 

для юнаків:

Оцінка

Підтягування на перекладині (разів)

Біг на 3000 м

Біг на 100 м

хв, с

С

5 (відмінно)

11

13.00

14,6

4 (добре)

9

13.20

15,0

3 (задовільно)

7

14.00

15,8

2 (незадовільно)

<7

>14.00

>15,8

для дівчат:

Оцінка

Комплексна силова вправа (разів)

Біг на 1000 м

Біг на 100 м

хв, с

С

5 (відмінно)

30

4.30

16,8

4 (добре)

28

4.45

17,2

3 (задовільно)

26

5.15

18,0

2 (незадовільно)

<26

>5.15

>18,0

 

Усі вправи виконуються впродовж одного дня. Для їхнього виконання надається одна спроба. Повторне виконання вправ із метою покращення результату не дозволяється.

Також вступники в Академії проходять професійно-психологічний відбір відповідно до Інструкції про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах СБУ.

Вступники, які не виконали вправи, передбачені оцінюванням рівня фізичної підготовленості, а також ті, які отримали оцінку «незадовільно» або за результатами професійно-психологічного відбору визнані як такі, що його не пройшли, до участі в конкурсі для зарахування на навчання не допускаються.

 

Коли оголошуються результати конкурсного відбору та розпочинається табірний збір?

20 липня 2018 року, не пізніше 12.00 години, Академія оприлюднить рейтингові списки вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого.

Вступники після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані особисто подати оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, сертифікатів ЗНО та інших визначених документів. Особи, які до 18.00 години 22 липня 2018 року не подали до Академії оригінали документів, втрачають право на зарахування на навчання за державним замовленням.

Наказ про зарахування вступників на навчання з одночасним їх прийняттям на військову службу за контрактом курсантами Академія видає не пізніше 12.00 години 25 липня  2018 року. Із цього дня розпочинається первинна військова підготовка, яка проводиться в польових умовах протягом одного місяця. Після завершення цієї підготовки курсанти Академії особисто складають Військову присягу на вірність Українському народові.

 

Чи є можливість здобути в Академії вищу освіту, не вступаючи на військову службу? Які умови вступу?

Академія здійснює підготовку фахівців із вищою освітою за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Громадяни, які зараховані до Академії на навчання для здобуття вищої освіти на платній основі, мають статус студента.

Для здобуття освітнього ступеня бакалавра підготовка здійснюється за спеціальностями: «Право» (спеціалізація – забезпечення інформаційної безпеки), «Менеджмент» (спеціалізація – організація захисту інформації з обмеженим доступом) – за денною та заочною формами; «Кібербезпека» (спеціалізація – управління інформаційною безпекою) – винятково за денною формою навчання.

Для здобуття освітнього рівня магістра підготовка провадиться за спеціальністю «Менеджмент» (спеціалізація – організація захисту інформації з обмеженим доступом) – за денною та заочною формами навчання.

Вступники, які приймаються до Академії на навчання за кошти фізичних осіб, оцінювання рівня фізичної підготовленості не проходять.

Громадяни, які бажають здобути ступінь бакалавра, мають подати електронні заяви в особистому кабінеті вступника з 12 липня до 26 липня 2018 року, включно, але не пізніше 18.00 години. Для вступників, які мають право складати вступні екзамени, строки подання заяв і документів у паперовій формі закінчуються 20 липня.

Громадяни, які бажають здобути ступінь магістра, мають подати до Академії заяви у паперовій формі з 12 липня до 30 липня 2018 року, включно, але не пізніше 18.00 години.

Під час подання заяв у паперовій формі вступник пред’являє та особисто подає оригінали документів, перелік яких визначений Правилами прийому до НА СБУ у 2018 році.

Академія допускає до участі в конкурсному відборі вступників на підставі сертифікатів ЗНО, виданих у 2016, 2017 та 2018 роках, крім сертифікатів з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів ЗНО 2018 року.

Перелік та мінімальні бали залежно від напряму підготовки наведені в таблиці:

 

Спеціальність

 

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів)

Мінімальна
кількість балів для допуску до участі в конкурсі

Менеджмент (спеціалізація – організація захисту інформації з обмеженим доступом)

П1. Українська мова та література

100

П2. Математика

100

П3. Іноземна мова (англійська або іспанська, або німецька, або французька мови) або географія

100

Право (спеціалізація – забезпечення інформаційної безпеки)

П1. Українська мова та література

100

П2. Історія України

100

П3. Математика або іноземна мова (англійська або іспанська, або німецька, або французька мови)

100

Кібербезпека (спеціалізація – управління інформаційною безпекою)

П1. Українська мова та література

100

П2. Математика

100

П3. Фізика або іноземна мова (англійська або іспанська, або німецька, або французька мови)

100

 

Для участі в конкурсному відборі за освітнім рівнем магістра на навчання за спеціальністю «Менеджмент» (спеціалізація – організація захисту інформації з обмеженим доступом) допускаються особи, які отримали освітній рівень бакалавра в галузі знань «Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону» або в інших галузях знань.

Вступники, котрі не мають вищої освіти в галузі знань «Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону», складають в Академії додаткове вступне випробування з основ національної безпеки України.

Крім того, усі вступники складають екзамени з правових основ захисту інформації з обмеженим доступом та іноземної мови.

Зарахування вступників на навчання для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб Академія здійснює до 31 серпня 2018 року включно на підставі рейтингового списку, сформованого з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Оплата за навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами. Вартість одного року навчання розміщена на офіційному сайті Національної академії СБУ.

 

Який графік роботи Приймальної комісії та за якою адресою здійснюється прийом документів вступників?

У період проведення в Академії заходів вступної кампанії Приймальна комісія працює щодня з 09.00 до 18.00 години.

Для вступників, які обрали спеціальності «Менеджмент», «Право» та «Кібербезпека», прийом заяв, документів, проведення екзаменів та оприлюднення рейтингових списків здійснюватимуться за адресою: вул. Антонова, 2/32, корпус № 92, місто Київ. Телефони для довідок: (044) 241-11-21, 527-76-24.

Заходи конкурсного відбору для вступників на навчання за спеціальностями «Державна безпека», «Філологія» Академія проводить за адресою: вул. М. Максимовича, 22, місто Київ. Телефон для довідок: (044) 527-74-01.

 

23/02/2018 10:06
◄ Повернутись

Контакти

Приймальня:

+38 (044) 257-30-35

Факс:

+38 (044) 257-30-35

Електронна пошта

academy@ssu.gov.ua