БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ - БЕЗПЕКА НАРОДУ

Актуально {JOURNAL_BUTTON}

Оголошуємо набір на військову підготовку за програмою офіцерів запасу

Оголошуємо набір на військову підготовку за програмою офіцерів запасу

Національна академія Служби безпеки України оголошує прийом громадян для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу.

В Академії готують офіцерів запасу за військово-обліковими спеціальностями:

- «Організація психологічної боротьби»;

- «Організація та ведення інформаційної боротьби»;

- «Захист від інформаційно-психологічного впливу»;

- «Організація та ведення інформаційної боротьби в кібернетичному просторі»;

- «Захист інформації. Організація режиму секретності, секретного діловодства та архівна справа».

 

Умови прийому

До Академії для проходження військової підготовки приймаються громадяни, які

постійно проживають на території України,

мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра

за спеціальністю (напрямом), що відповідає військово-обліковій спеціальності,

придатні до військової служби за станом здоров’я і морально-діловими якостями.

Військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, приймаються для проходження військової підготовки з урахуванням вимог, встановлених положеннями про проходження військової служби громадянами у військових формуваннях України.

 

Прийом документів кандидатів на навчання здійснюється до 1 червня 2017 року.

Конкурсний відбір проводиться з 20 по 25 червня 2017 року.

Молоді хлопці та дівчата, які навчаються у вищому навчальному закладі та мають бажання проходити військову підготовку в Академії СБУ, подають заяву на ім’я декана факультету (директора інституту) вишу, у якому вони здобувають вищу освіту.

Громадяни, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра або є військовослужбовцями, подають заяву (рапорт) на ім’я голови відбіркової комісії безпосередньо в Академії.

 

У заяві (рапорті) громадянин зазначає:

прізвище, ім’я та по батькові;

номер навчальної групи, назву факультету (інституту) та ВНЗ, у якому здобуває вищу освіту, форму навчання – очна (денна, вечірня) або заочна (дистанційна);

інформацію про здобутий або той, що здобувається ступінь вищої освіти, галузь знань, спеціальність (напрям);

відомості щодо придатності до проходження військової служби за станом здоров’я;

інформацію про проходження військової служби;

мотивацію щодо проходження військової підготовки та зобов’язання про виконання вимог, що ставляться до громадян під час проходження військової підготовки.

 

До заяви (рапорту) також додається:

копія посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі);

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копії першої, другої сторінок і сторінки паспорта громадянина України, що засвідчує місце проживання;

копія документа про вищу освіту та додатка до нього (для осіб, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра);

дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Крім того, громадяни із числа військовослужбовців подають завірені командиром (начальником) військової частини (підрозділу, органу) копію військового квитка, узагальнені відомості про підсумки складання екзаменів за попередні курси навчання, якщо вони здобувають вищу освіту, витяг із наказу командира (начальника) військової частини (підрозділу, органу) про дозвіл на проходження військової підготовки, відомості про підсумки індивідуальної підготовки військовослужбовця за поточний період навчання.

 

Конкурсний відбір громадян для проходження військової підготовки в Академії включає:

оцінку рівня успішності навчання;

професійний психологічний відбір;

оцінку засвоєння програми допризовної підготовки;

оцінку рівня фізичної підготовленості.

 

Термін навчання за програмою офіцерів запасу – 2 роки.

Після завершення навчання молодь отримує військове звання «молодший лейтенант запасу» Збройних Сил України.

 

Відбіркова комісія працює за адресою: м. Київ, вул. М.Максимовича 22; конт. тел: (044) 527-74-16, (044) 527-74-12.

 

Ознайомитися з повною версією Правил прийому громадян України для проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу в Національній академії Служби безпеки України у 2017 році

19/04/2017 12:48
◄ Повернутись

Контакти

Приймальня:

+38 (044) 257-30-35

Факс:

+38 (044) 257-30-35

Електронна пошта

academy@ssu.gov.ua